Heli Rajavaara

Heli Rajavaara on, neuloja, testineuloja ja tekninen editoija. Neulomisen suhteen hän on pääasiassa keskittynyt jo vuosia eri suunnittelijoiden mallien testineulomiseen ennen ohjeen julkaisua. Lisäksi hän on useamman vuoden toiminut teknisenä editoijana useille suunnittelijoille. Heli opetti Neulefestareilla ensimmäisen kerran kesällä 2018.

Heli Rajavaara is a knitter, test knitter and technical editor of knitting patterns. In her hobby (or life style of knitting) she has been focusing on test knitting for numerous knitwear designers. She has also done technical editing of patterns for years. Heli’s class was one of our most popular classes last year, so be quick if you want to get in! She has one class in English and one in Finnish.

Technical editing of knitwear patterns
Saturday 6/7/19
City Hall: Vallesmanni, 10-13
20 seats
Tickets from Titityy 49€

Technical editing of knitwear patterns concentrates on technical side of pattern writing. Teaching is done mainly in workshops – first we go through the basic topics together, and then we can practice these in smaller groups.

After this course the knitwear designer has more detailed information on technical topics of knitwear pattern, and can take the aspects into consideration when writing the pattern. This way the final patterns are the most accurate, easy to read and clear.

Neuleohjeiden tekninen editointi
Sunnuntai 7/7/19
Kaupungintalon kellari: Vallesmanni, 14-17
20 paikkaa
Liput TitiTyystä 49€

Kurssilla käydään neuleohjetta läpi teknisen editoinnin näkökulmasta. Opetus toteutetaan työpajatyyppisesti – asiaan pureudutaan käytännönläheisesti esimerkkien avulla.

Kurssin tarkoituksena on avata teknistä editointia ja sen tarkoitusta neulesuunnittelijoille, ja näin auttaa huomioimaan nämä kohdat ohjeen kirjoituksessa – ja saamaan aikaiseksi selkeitä, tarkkoja ja helppolukuisia neuleohjeita.